NBF Bibliotekforum

Du er her: Nyheter
E-bøker i folkebibliotek: NBF ønsker KS som forhandlingspart
lesebrett sept12
11.09.2012
Nylig ble det kjent at SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som tilsvarer det norske KS, vil representere kommunene i forhandlinger om kjøp av e-bøker. NBF-leder Ingeborg Rygh Hjorthen kan fortelle at NBFs Hovedstyre alt lenge har tenkt i samme baner.
Tekst og foto: Anders Ericson


Det var i et ferskt høringssvar til ny svensk biblioteklov at SKL kunngjorde at de vil bidra til at e-bøker kan bli et viktig utlånsmedium i svenske bibliotek gjennom å "företräda de enskilda kommunernas intressen i en dialog med branschen".

SKL har registrert hvor pressa folkebiblioteka er i forhold til bokbransjen når det gjelder e-bøker. I vinter ble det brudd i samtalene mellom Sveriges Biblioteksförening (SBF) og forleggerne, noe som fikk SBF til å gå hardt ut mot bokbransjen i en helsides annonse i storavisen Dagens Nyheter.

- I Norsk Bibliotekforening har vi lenge diskutert ulike strategier rundt e-bøkene, sier Ingeborg Rygh Hjorthen. - Vi har nylig hatt dialogmøter med både Forfatterforeningen og Forleggerforeningen, og vi kommer med det første til å kontakte kommunesektorens organisasjon KS for å få dem til å komme på banen i forhold til e-bøker i bibliotek. NBF kan ikke inngå bindende avtaler på vegne av norske kommuner.

Erfaringer vil altså kunne hentes fra Sverige. Det svenske "KS" viser til at dagens ordninger "riskerar att leda till höga kostnader för bibliotekshuvudmännen (på norsk: bevilgende myndigheter, vår anm.), samtidigt som de enskilda kommunerna har små möjligheter att påverka villkoren".

- Samtidig har det vakt en viss oppsikt i norske sosiale medier at den svenske kommuneorganisasjonen, i motsetning til lovgiveren, anbefaler at biblioteka skal stå fritt til å ta brukerbetaling når det gjelder "andra verk än litterära".

- Dette er et annet spørsmål. NBF tar sjølsagt avstand fra slike ideer. At tilbudet skal være teknologinøytralt er en viktig presisering i det svenske lovforslaget.

 Fotomontasje fra artikkelforfatterens første møte med e-bøker i
 biblioteksammenheng, på den US-amerikanske bibliotekforeningas
 kongress i Washington DC i januar 2001. E-bøkene dominerte i
 utstillingsarealet.
ebok washington 01 1
Skriv en kommentar
Nina Olaussen14.09.2012 - 10:10
Dette er det beste og mest fornuftige innspillet om e-bøker i norske folkebibliotek jeg har sett i løpet av den tida problemstillinga har vært debattert. Utfordringene med å få skjønnlitterære e-bøker i folkebibliotekene er knyttet til forretnings- og avtalemessige spørmål - ikke teknologi,men disse blir diktert på et nivå hvor de enkelte bibliotek ikke har makt og innflytelse. Det er derfor naturlig at bibliotekeiernes interesseorganisasjon tar tak i problemstillingene. Og ja - KS kan ha tilstrekkelig tyngde og makt til å ivareta bibliotekenes interesser i spørsmål om betaling og rettigheter. Dette er en erkjennelse som har kommet gradvis til oss i Ryfylke i løpet av prosessen med innføring av e-bøker.
Nina Olaussen
Ryfylkebiblioteket Forsand
 
Kommentar:
Navn:
E-post:
Kommentar:

Skriv inn teksten til venstre i feltet til høyre for denne.
Dette er nødvendig for å unngå at automatiserte systemer skal kunne skrive kommentarer.
Captcha image


Obligatorisk felt