NBF Bibliotekforum

Du er her: Nyheter
Campus: Bibliotekkjelleren på Storslett!
Nordreisa 2011
04.01.2012
Bærekraftige lokalsamfunn er i dag helt avhengige av stadig mer høyere utdanning. I Nord-Troms bygger man her på egne krefter, i mindre grad på import av kompetanse. Og de bygger på egne institusjoner, blant annet på folkebiblioteket. For dette er de seks samarbeidende biblioteka nominert til Årets bibliotek av Norsk bibliotekforenings jury.Tekst og foto: Anders Ericson

I Bibliotekforum forsøker vi alltid å slå flere fluer i en smekk når vi er på reisefot. Så også da vi var i Troms i slutten av november, med Munin-konferansen om vitenskapelig publisering øverst på programmet (stoff derfra seinere). Men der vi også hadde planer om en skikkelig vi-var-der-reportasje om biblioteksamarbeidet og studiesentrene i Nord-Troms. Men denne ekspedisjonen ble forhindra av uforutsette vær- og føreforhold, kombinert med en lavpris hjemreise uten rom for ombooking.

Derimot lar det seg gjøre å treffe noen av menneskene bak, nemlig tre av de ansatte ved Nordreisa bibliotek, da de likevel skulle på et kurs i Tromsø. Uansett vær, for dette er folk med minimalt stressnivå når det gjelder å reise vinterstid. Og med Aud Tåga, prosjektkontakten deres ved fylkesbiblioteket, til stede, blir det en ganske representativ forsamling vi kan møte på fylkeshuset.

Nordreisa 2011
   Fire av de involverte i biblioteksamarbeidet i Nord-Troms,
   fra venstre Margrethe Haslund, Aud Tåga, Gunn-Lill
   Johansen og May Britt Simonsen.
De nominerte utgjøres av bibliotekkollektivet som omfatter Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord/Gáivuotna, Storfjord og Lyngen. Men som ved dette høvet altså representeres av May Britt Simonsen, Gunn-Lill Johansen og Margrethe Haslund fra Nordreisa. Sistnevnte er biblioteksjef.

Store avstander

Hos alle de tre gjenkjenner vi entusiasmen fra telefonsamtalene med biblioteksjefen på forhånd. Disse har vært i gang med nyskapende, offensiv bibliotekvirksomhet alt i flere år. I 2004 tok folkebiblioteka i regionen initiativ til å videreutvikle tjenestene gjennom interkommunalt samarbeid. De har nå en felles bibliotekplan, der Nord-Troms studiesenter (NTSS) bare er den første milepælen. Studiesenteret har siden oppstart vært finansiert av Troms fylkeskommune.

Det neste store løftet skal handle om radikal forbedring av bibliotektjenestene til barn og unge. Da bosettinga er så spredt som den er, rundt 16 tusen innbyggere fordelt på et område så stort som Oslo, Akershus og Østfold til sammen, har de bestemt seg for å satse på utvikling av samarbeid mellom grunnskole, skolebibliotek, barnehager og bibliotek. De har akkurat startet opp prosjektet ”Framtidas kunnskapsarena”, finansiert med prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket og Troms fylkeskommune. Målet framover er å utvikle biblioteka til å bli likegode kunnskaps- og læringsarenaer for barn og unge som de har klart å bli for voksne studenter som tar desentralisert utdanning. Barn og ungdom skal få det samme tilbudet fra biblioteket i hele Nord-Troms, uansett hvilken kommune de bor i.

- Bibliotekarkompetanse står sentralt i bibliotekplanen, forteller Margrethe Haslund. – Et av måla som alle de seks kommunestyrene har satt seg, er fulle bibliotekarstillinger. To av de tre kommunene som i utgangspunktet hadde bare halve biblioteksjefstillinger, har nå nådd dette målet.

Ole Bok Gunn-Lill Johansen
Ole Bok er Nordreisa biblioteks svar på Øvre Eikers
Bokbamsen. Her sammen med Gunn-Lill Johansen.
Siden 1990-tallet har andelen norske folkebibliotek med fagutdanna biblioteksjef stått omtrent stille, noe som skyldes gjennomtrekk og problemer med nyrekruttering i mange små kommuner. Med Nord-Troms’ fokus på det kollegiale fellesskapet kan de ha funnet en varig løsning på dette. 

- Avstandene tillater ikke så mange fysiske møter, men videokonferanser er til god hjelp. Dette er utstyr de har kjøpt inn til bruk i studiesentra, sier Aud Tåga. Hun har fulgt dette prosjektet siden starten, og legger ikke skjul på hvor fornøyd hun er med resultatene.
Biblioteket gjør en forskjell

Studiesentra, som fins i hver kommune, består av studiebibliotek, også med pensumlitteratur, med leseplasser og grupperom, med tilgang til blant annet pc-er med fritt internett og med lyd- og bildestudio der man kan kjøre videokonferanser. Men lokalt handler det også om fysiske kollokviegrupper, studentgrupper og sosiale møteplasser. Rom og utstyr må reserveres i god tid, for det blir raskt opptatt. Men åpningstidene er fleksible. Studenter kan låse seg inn og ut utenom bibliotekets åpningstider. Alt er sjølsagt gratis.

En oppsummering fra perioden 2007 til 2010 viser et antall studenter på 665, men da noen har tatt flere studier er det 440 enkeltpersoner som har hatt glede av dette. Svært få av disse studentene hopper av utdanningsløpet. Studiene fordeler seg på fulle profesjonsstudier (spesielt sjukepleie- og allmennlærerutdanning) og et stort spekter av etterutdanning (alt fra turisme, via rus og psykisk helse til bedriftsøkonomiske fag). Pluss mange ulike enkeltstående kurs. Mange eksamener kan også tas lokalt ved biblioteket.

Studiesentermodellen innebærer også en meglerrolle, der man fremmer kontakt mellom tilbyderne av kompetanse, blant annet universitet og høgskoler, og lokal administrasjon og næringsliv.

gruppearbeid
    Fra et gruppearbeid på studiesenteret på Lyngen
    bibliotek, der videokonferanse er i bruk
- Vi har bevist at biblioteket gjør en forskjell, sier Gunn-Lill Johansen. – Unge folk i våre kommuner er stedbundne. De er etablerte med familier og hus. De har gjennomsnittlig lavere utdanningsnivå enn både i fylket og på landsbasis. De fleste av deltakerne våre ville aldri vurdert å studere i Tromsø, men når de kan forholde seg til det lokale biblioteket, blir det noe annet.

Muligheter de ikke har sett

- Dette tilbudet åpner rett og slett muligheter de ikke har sett, supplerer Haslund. – Vi ser her tydelig hva et lavterskeltilbud har å si. På bygdene kan det bli oppfatta som kontroversielt å studere. Da trur du liksom du ”er noe”.

- Det er lettere å snakke med oss på biblioteket, sier May Britt Simonsen. – Så kan vi eventuelt si dem hvor de må gå videre. Jo mer tilrettelagt, jo høyere blir bruken. Ta bare tilbudet om pensumlitteratur, der vi tilbyr det meste. Det har også noe å si at de ”blir sett” hos oss. At de blir hilst på og at de kan bli budt på en kopp kaffe og en prat.

Studiesentrene eksisterer ikke i et vakuum. Nord-Troms lot seg inspirere av liknende tiltak i Nord-Sverige, og nå er Universitetet i Tromsø i gang med forsking på studiesentra i Norden, der NTSS vil inngå. Kanskje er dette begynnelsen til noe større, og et nytt bein å stå på for flere grupper av samarbeidende bibliotek.


nordtroms plansjeNordreisa er geografisk og befolkningsmessig sentral i denne regionen. Flere av kommunene har relativt store minoriteter av både samer og kvener. På Storslett i Nordreisa ligger det kvenske kultursenteret Halti, der også biblioteket holder til.
Lyngsalpan er det iøynefallende midtpunktet i regionen når det gjelder friluftsliv og turisme, sommer som vinter.

Les Norsk Bibliotekforenings jurys begrunnelser for nomineringene for 2011.

Les Bibliotekforums reportasjer om de to andre nominerte til Årets bibliotek, Helsebiblioteket.no og Bokbamsen i Øvre Eiker.

Skriv en kommentar
Marit Greftegreff05.01.2012 - 10:38
Hipp hurra, og gratulerer med nominasjonen! Dere har virkelig fortjent en sånn pris, etter alt dere har fått til i regionen! Jeg blir dessuten litt nostalgisk av å se bildene. Masse hilsen Marit, som jobbet i 4 av kommunene fra 1992-1995:-)
Toillettage24.01.2013 - 16:51
there is no reason why somihteng is a good medicine, just because it's herbal, or simply because it is Chinese. the only way to show if somihteng is a good medicine is through scientific testing, and the fact of the matter is, herbal supplements arn't regulated by the FDA so long they no concrete demands, which they heal, they arn t need to actually existing Beweismittel.wenn your not going to feel good to see a real doctor and what you should do, or to feel better, not free to all natural herbal, drug, Pie in the sky junk instructed to leave things, the evidence for the assertions made.
Nalinisingh26.01.2013 - 12:57
Vilken mysig blogg du har! Kolla ge4rna in min, jag e4r en 19 e5rig rullstolsbunden re4tt cool bnldoin! Fester, kle4der och resor e4r livet ff6r mig! Se5 he4ng ge4rna med pe5 min resa genom livet.
Martha05.02.2013 - 13:12
Dear Melon: Congradulations!! Haven't checked your site for a while. Can't blieeve you have already got a baby. It was great that you decided to be a full-time mom. I really enjoy spending time with my daughter and watch her grow and develop day by day. Yet, I suffered minor depression after being prisoned with the baby for too long without having time to rest, relax and have fun. Now I hire a part-time nanny to come over to the house to help me out so I can take a break or have lunch with friends once for a while. I'm sure you will be a wonderful mom. Just don't exhaust yourself. Sometimes, grandparents can be good resources, too.Take care,Patty
 
Kommentar:
Navn:
E-post:
Kommentar:

Skriv inn teksten til venstre i feltet til høyre for denne.
Dette er nødvendig for å unngå at automatiserte systemer skal kunne skrive kommentarer.
Captcha image


Obligatorisk felt