NBF Bibliotekforum

Du er her: BF 2011 -alle nr enkeltartikler - innhold
Bygger bro mellom ulike kulturer
25.05.2011
Tekst og foto: Ingrid Stephensen

På biblioteket i Tønsberg treffes en gruppe innvandrere to timer hver torsdag for å formidle erfaringer fra hjemlandet og lære om det norske samfunnet.

Denne torsdagen får jeg lov til å være flue på veggen. Fire menn og to kvinner samt seks barn setter seg rundt et bord.  Historier finner veien over bordet mens kaffen drikkes. Miriam fra Iran forteller om sin barndom og oppvekst på landsbygda.

- Vi var veldig fattige. Sammen med syv søsken bodde vi i en liten hytte. Om vinteren når det var fryktelig kaldt, sov vi alle sammen på gulvet. Vi lå tett sammen for å holde varmen. Selv om vi bodde kummerlig, så husker jeg med glede alle historiene mor fortalte oss. Det var historier og eventyr som skulle hjelpe oss til å glemme kulden.

Ali fra Angola lytter mens Miriam forteller sin historie fra sitt hjemland. Også han ønsker å dele sin historie med oss.

Hilde Henriksen Tønsberg
   Hilde Henriksen har sammen med
   Renate Grytnes skrevet boka
   "Dobbelt MAMMA. Om å være
   mamma i et nytt land."


- Min farmor ble 110 år. Hun kunne snakke stammespråket som kun er et muntlig språk. Jeg husker min farmor som en meget sterk kvinne, sier Ali.

De fleste har opplevd ting som de ønsker å dele med de andre. Men enkelte bærer på mye vondt. Så mye vondt at det er vanskelig å snakke om det.
Muhammed fra Tsjetsjenia glemmer aldri den gangen familien ble vekket midt på natta og mennene ført bort.

- I 25 år måtte de slite i en arbeidsleir i Sibir. Jeg mistet nesten hele familien min, sier han stille.

Imens har Hilde Ditmansen, bibliotekar, og Hilde Henriksen, prosjektleder, lyttet til historiene. 

 - En del av deltagerne har vært igjennom  vonde opplevelser. I dette kurset er vi opptatt av de gode historiene  fra hjemlandet og historier som kan fortelles videre til barna.  Vi går forsiktig frem og tvinger ingen til  å si noe hvis de ikke vil. Når tiden er moden, får vi deres historie, sier de to ildsjelene i prosjektet.  I snart et år har de sammen med Renate Grytnes arbeidet med å sy sammen et program som skal passe både for voksne og barn.

- Vi tror at familiehistorier som tema vil engasjere til refleksjon og samtale om språk. Kultur og identitet. Deltakerne i prosjektet vil sette ord på prosessen de har vært gjennom og vil utvikle en sterkere bevissthet om seg som de viktigste aktørene i deres barns utvikling og læring, sier Ditmansen og Henriksen. De mener at synliggjøring av identitet og ressurser påvirker integreringsarbeidet i samfunnet i positiv retning og er et viktig innspill i integreringsdebatten.

- Vi valgte å holde alle møter på biblioteket. Biblioteket er en viktig møteplass for alle uansett alder, kjønn og etnisk bakgrunn. Biblioteket bidrar aktivt i integreringsarbeidet ved at alle innbyggere har lik tilgang til informasjon, kunnskap og kultur. Ved å bruke biblioteket som en arena for læring, vil deltakerne lettere kunne ta i bruk bibliotekets øvrige tilbud, hevder Ditmansen og Henriksen engasjert.

De har allerede etter kort tid sett resultater av sitt engasjement.

- Enkelte kommer til landet vårt som analfabeter.  Her lærer de å skrive og lese norsk.  Å kunne norsk gjør det lettere og integreres i samfunnet og kjenne de norske kodene.  Hovedmålet vårt er å utvikle nye metoder og samarbeidsmodeller som bygger på foreldrenes ressurser og som styrker deres bevissthet om sin rolle i barnas læring.  Familiehistorier bidrar til å danne en identitet både for barn og voksne.  Modellen gir minoritetsforeldrene en større bevissthet om språk og fortelling i familien og en økt forståelse for hvilken rolle de har i sine barns læring, forteller de to iherdige ildsjelene og er veldig glad for at familiene har hatt en god utvikling av morsmål og norsk og er blitt kjent med biblioteket som en ressurs de kan benytte i videre læring. De er blitt tryggere på sin egen identitet og deltar mer aktivt i samfunnslivet.


Familielæringsprosjektet i Tønsberg er et samarbeid mellom Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, Tønsberg voksenopplæring og Vestfold fylkesbibliotek.
Målet er å styrke minoritetsfamiliers status og forutsetning for deltakelse i det norske samfunnet.

Prosjektet baserer seg på et samarbeid mellom voksenopplæring og bibliotek , og et hovedmål i prosjektet er å utvikle nye læringsmetoder som bygger på foreldrenes ressurser og styrker deres bevissthet om sin rolle i barnas liv og læring.
Et viktig anliggende er å utvikle samarbeid mellom voksenopplæring og bibliotek . I prosjekt og styringsgruppa er det representanter fra begge parter, og vi ser et spennende potensial i koblingen mellom disse to viktige arenaene i deltakernes læring. Dessuten er det både i planverket til vo opplæring og bibliotek mange skjæringspunkt hvor et samarbeid vil bidra positivt og styrke de voksnes (og barnas) læring.

Kurset holdes på biblioteket, og både foreldre og barn deltar. Et overordnet perspektiv i kursene er familiefortellinger fra foreldrenes hjemland. Vi utvikler ulike modeller for å hente fram barndomsfortellinger og fortellinger om viktige personer og steder i foreldrenes oppvekst. Annenhver samling er uten barn. Når foreldrene er på kurset alene, arbeider vi systematisk gjennom ulike aktiviteter og oppgaver med familiehistorier. Når barna er med på kurset fokuserer vi på formidling og kreativt arbeid rundt foreldrenes fortellinger. Foreldrene er ressurspersonen, og gjennom oppgaver og problemløsing må foreldre og barn samarbeide, og bruke språk og kommunikasjon aktivt.

Prosjektet er støttet av Nordpluss og inngår i et nordisk samarbeid.

Hilde Henriksen og Renate Grytnes er lærere og ledere for prosjektet, sammen har de skrevet boka ”Dobbelt MAMMA. Om å være mamma i et nytt land”. Boka bygger på kvinnenes egne erfaringer.

Henriksen og Grytnes har lenge jobbet med innvandrerfamilier, og det var de som tok initiativet til å kontakte biblioteket. Dette samarbeidet funger svært godt. Begge parter synes de lærer mye ved å jobbe på tvers av faggrenser. Renate Grytnes utarbeider dette halvåret en metodeveileder i hvordan man kan planlegge og gjennomføre lignende kurs basert på formidling av familiefortellinger.
 

  Hilde Dittmansen forteller eventyr til barna
tønsberg barn

Skriv en kommentar
 
Kommentar:
Navn:
E-post:
Kommentar:

Skriv inn teksten til venstre i feltet til høyre for denne.
Dette er nødvendig for å unngå at automatiserte systemer skal kunne skrive kommentarer.
Captcha image


Obligatorisk felt