NBF Bibliotekforum

Du er her: Nyheter
nbf åpen
15.12.2009
Kulturkomiteen på Stortinget yppet seg en smule mot kulturministeren i forrige uke og krevde "en grundig prosess blant berørte parter” før oppgaver eventuelt flyttes fra ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket. NBF-leder Anne Hustad er glad for at lobbyarbeidet ga visse resultater, men er usikker på det endelige utfallet.

Tekst og foto: Anders Ericson

Publisert 15.12.2009

Det var i Bibliotekmeldinga i april Giske sa han ville vurdere å flytte visse bibliotekoppgaver fra ABM-utvikling til NB. I statsbudsjettet ble signalene ytterligere styrket ved at man åpna for å kunne flytte ABM-utviklings driftsmidler til NB i løpet av året, uten noen form for åpen debatt eller utredning. Dette har praktisk talt et samla bibliotekfaglig miljø reagert på, i tillegg til at Kunnskapsdepartementet føler seg tilsidesatt. NBF-ledelsen har nylig hatt møter med de rød-grønne og med departementet om saken. 

En liten seier

- Uten lobbyvirksomheten fra NBF med flere ville vi ikke engang oppnådd denne merknaden. Dette er jeg fornøyd med, sier Norsk Bibliotekforenings leder til NBF-veven. – Jeg ser på det som en liten seier og merker meg samtidig at mindretallet i komiteen mener mye av det samme som oss. Jeg håper nå på en åpen og ryddig prosess, men jeg legger ikke skjul på at jeg helst hadde sett at det allerede ble slått fast at ABM-utvikling får beholde den rolla de er tildelt, så de kan få gjennomføre Bibliotekløftet. Jeg er ikke imot at det skjer den slags omorganisering generelt, men poenget nå er at det haster. Vi har forventa oppstart på Bibliotekløftet i 2010, og når vi nå ser at dét vil holde hardt, må man være veldig effektiv i de neste tre åra. 

Berørte parter?

- Det heter nå at ”de berørte parter” skal få delta i den videre prosessen. Er du sikker på at NBF er tenkt som en ”berørt part”? En mulig tolking er at det omfatter bare de direkte involverte, ABM-utvikling og Nasjonalbiblioteket. 

- Det vil i så fall være en skandale. Jeg må velge å tro at Kulturkomiteen ikke ville ta bryet med å føye til dette i innstillinga til statsbudsjettet hvis de ikke la noe mer i det enn å involvere departementets to egne institusjoner. Det er mange som blir berørt av dette, også institusjoner og organer under Kunnskapsdepartementet; universiteta og høgskolene, Bibsys og UHR for å nevne noen.  

- Vi må holde fast på tanken bak Bibliotekløftet. Bibliotek-Norge har behov for omfattende fellestjenester, og det digitale biblioteket er langt mer enn digitaliserte bøker, avslutter Anne Hustad.

Skriv en kommentar
 
Kommentar:
Navn:
E-post:
Kommentar:

Skriv inn teksten til venstre i feltet til høyre for denne.
Dette er nødvendig for å unngå at automatiserte systemer skal kunne skrive kommentarer.
Captcha image


Obligatorisk felt