NBF Bibliotekforum

E-boka


13.09.2013E-bok-Sverige: Sentrale statlige løsninger i siktefleischer
På et seminar i Örebro 4. september ble en foreløpig status gjort opp for e-boka i svenske folkebibliotek. De langsiktige og potensielt dramatiske utfordringene for biblioteket er de samme som her, men på kort sikt ser e-bokhverdagene oppsiktsvekkende forskjellige ut i våre to land. Ikke minst ønsker staten å spille en langt viktigere rolle i det privatiseringsvennlige Sverige enn i det (til nå) rødgrønne Norge.

Les mer herLes mer her

13.06.2013Europeisk bibliotekoffensiv for likestilling av e-bøker med trykteebokkampanje logo EBLIDA
Den europeiske bibliotekorganisasjonen EBLIDA starter i høst en storstilt kampanje for å komme på offensiven når det gjelder e-bøker og bibliotek. De velger å utfordre trenden med lisensavtaler på alle nye medieområder og vil overfor EU-kommisjonen gå inn for statlig vederlag for å dekke rettighetshavernes behov. I Norge handler dette i tilfelle om å bygge ut det eksisterende bibliotekvederlaget.

Les mer herLes mer her

06.06.2013E-bøker: Utlån fra bibliotek øker boksalgetebok i bokhylle
Det USA-amerikanske firmaet OverDrive, den klart største leverandøren av engelskspråklige e-bøker til folkebibliotek, tilbød nylig alle kundene sine, 3500 bibliotek over hele verden, og lånerne deres, gratis og ubegrensa lån av en bestemt roman (gratis e-lån på bibliotek er det vanlige også i USA). De foreløpige resultatene, som ble offentliggjort på ei bokmesse i New York nettopp, viser at den aktuelle boka klatra 50 000 plasser på lista over e-boksalg.

Les mer herLes mer her

23.04.2013NBF går med på e-bokutlån etter den nye modellenhjorthen løvåsen
Da Forleggerforeningas nye e-bokmodell ble lagt fram i Bergen 8. april konstaterte Norsk Bibliotekforenings leder Ingeborg Rygh Hjorthen at det hun hørte var «mye mer positivt enn det vi hørte sist», nærmere bestemt i januar, da samtalene mellom foreningene gikk i stå. 16. april tok hun modellen med til NBFs Hovedstyre, som også konkluderer positivt. Dermed er sannsynligvis norske folkebibliotek et godt skritt nærmere et varig e-boktilbud til sine lånere.

Les mer herLes mer her

08.04.2013Vårløsning for e-boka?P4084888
Seminaret til Norsk Bibliotekforening i Bergen i går kan bli huska som gjennombruddet for bibliotekutlån av e-bøker. Forleggerforeninga avgjør fredag om bibliotek blant annet skal få kjøpe e-bøker i fellesskap. Enger-utvalget, fylksbibliotesjefene med flere venter på statlige tiltak, men framtida vil snarere handle om kjøpslåing og lisensperioder av skiftende varighet.

Les mer herLes mer her

18.01.2013E-bokutlån: - Det trengs en modell som ivaretar formidlingsaspektetbirgit larsen 2012
Troms fylkesbibliotek og folkebiblioteka i Troms var blant de mest ambisiøse når det gjaldt planer for utlån av e-bøker. Etter bruddet i samtalene om salg til bibliotek, finner de ikke grunnlag for å starte opp, før eventuelt Nasjonalbiblioteket og politikerne tar affære. Men formidling av digitalt innhold er de godt i gang med.

Les mer herLes mer her

25.09.2012Liknelsen om de tapte hyllemetrenetomme hyller
Tonen er klart skjerpet fra bibliotekhold overfor bokbransjen i høst. Det handler om e-bøker og om at flere forlag har innført karantene og leveringsnekt. Bare den siste uka har vi registrert utspill både i Sverige og i USA der man omregner e-bøkene man ikke får kjøpe til titalls hyllemeter eller halve boksamlinger som "er forsvunnet".

Les mer herLes mer her

26.11.2012- Mangel på kunnskap bak e-bokkonfliktenstockholm stadsbibl
I de nordiske landa pågår det harde tautrekkinger mellom forlags- og biblioteksektorene når det gjelder e-bøker. Danmark og Sverige er spesielt interessante, da de hadde etablerte tilbud da problemene oppsto, og da begge følger ”leiemodellen”. Trass i problemene er optimismen og kreativiteten stor på bibliotekhold, nå også i nært samarbeid med ”vennligsinna” forlag.

Les mer herLes mer her

09.10.2012E-bokutlån må bli attraktivt for bokbransjenebokleser kindle
De nordiske bibliotekforeningene samles i dag og i morgen i Stockholm for å drøfte strategier og tiltak for å sikre best mulig tilgang til e-bøker i folkebibliotek. Samtidig har Svensk Biblioteksförening lagt fram et konkret forslag om en abonnementsmodell for e-bøker.

Les mer herLes mer her

11.09.2012E-bøker i folkebibliotek: NBF ønsker KS som forhandlingspartlesebrett sept12
Nylig ble det kjent at SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som tilsvarer det norske KS, vil representere kommunene i forhandlinger om kjøp av e-bøker. NBF-leder Ingeborg Rygh Hjorthen kan fortelle at NBFs Hovedstyre alt lenge har tenkt i samme baner.

Les mer herLes mer her

28.06.2012Svensk e-bokprotest i helsides annonse i Dagens Nyhetersedan kom eboken
På en helsides annonse i storavisa Dagens Nyheter (DN) sier i dag Sveriges Biblioteksförening fra om folkebibliotekets sterkt pressa situasjon i e-boksamfunnet, der de også foreslår en ny betalingsmodell for e-bøker mellom bibliotek og bokbransje. Samtidig føyer det svenske utspillet seg til det vi snart kan kalle en bølge av ”brudd på fredsplikten” mellom bibliotek og bokbransje.

Les mer herLes mer her

31.05.2012E-bibliotek og e-bokbransje - snart på samme spor?svartsberg arntzen
Under e-bokseminaret under Norsk litteraturfestival på Lillehammer fikk forsamlinga vite at forlagsbransjen alt i neste uke lanserer sin nye kommersielle e-bokløsning, som alle nettbokhandlerne kan benytte seg av. Men Deichmanskes mann i panelet er skeptisk når det gjelder bibliotekets muligheter i denne sammenhengen. Deichman, som jobber med sine egne løsninger mot publikum, må bare håpe på det beste.

Les mer herLes mer her

18.10.2011Bibliotek slåss for eierskap til e‑bøkeneebokleser
Som i Norge diskuteres det i USA om folkebiblioteka bør kunne eie e‑bøker på samme måte som trykte bøker, eller må de godta bare tidsbegrensa tilgang, i praksis leie? I Kansas har delstatsbiblioteket nå brutt med de facto-monopolisten OverDrive og tatt kontakt med en ny leverandør.

Les mer herLes mer her

21.09.2011- Fjernlånet er og skal være marginalt, også for e‑bøkertinnesand 2011
Etter Aftenpostens sterke problematisering i går rundt det framtidige fjernlånet av e-bøker, er det kommet krav i bibliotekmiljøet om både nytt regelverk og en nasjonal base for e‑bøker. NBF-leder Svein Arne Tinnesand mener problemet er overdimensjonert.

Les mer herLes mer her

20.09.2011Vil fjernlån av e-bøker true det lokale biblioteket?forsand e-boka
Aftenposten skriver i dag om Biblioteksentralens snarlige
e-bok-gjennombrudd. Biblioteka kan snart kjøpe alle bøker i Gyldendals og etter hvert andre forlags kataloger. Men vil ikke fjernlån av e-bøker og bruk av det Nasjonale lånekortet fjerne grunnlaget for lokale bibliotek? Men i Ryfylke mener seks små, samarbeidende bibliotek at de sitter på noe av løsningen på dette.

Les mer herLes mer her

22.05.2011Norsk statlig e-bokbase for bibliotek?skarstein v
Aftenpostens artikler i uka som gikk var en god oppsummering av status for det norske e-biblioteket. Én tendens er nok at "eksemplarmodellen" (1 e-boklisens - 1 låner) styrker seg. En annen at nasjonalbibliotekaren nå snakker om noe mer enn bokhylla.no. Om NB får hånd om oppgaver her, er det radikalt nytt i internasjonal målestokk.

Les mer herLes mer her

20.05.2011Svensk momsreduksjon på e-publikasjonerebokleser
Den svenske Riksdagen har nå enstemmig vedtatt redusert MVA på digitale aviser, tidskrift og bøker, ifølge hjemmesida til Tidningsutgivarna (TU). Kan dette føre til en omkamp også i Norge?

Les mer herLes mer her

20.04.2011Robert Darnton: - "Informasjonsalderen" skaper falsk bevissthetdarnton wikipdia
Den kristne påska, som nå står for døra, dreier seg som kjent om lidelse, død og oppstandelse. I et essay i The Chronicle of Higher Education markerer den profilerte biblioteksjefen på Harvard-universitetet, Robert Darnton, at nå er det nok lidelseshistorie og dødsforklaringer når det gjelder både den trykte boka og biblioteket.

Les mer herLes mer her

09.04.2011AVISskya bygger seg opp!avisside 1905
Den svært lenge varsla e-bok-vårløysinga ble isteden til symbolet på ting som ikke lar seg gjennomføre når man egentlig ikke vil. Og e-bibliotekboka er vel da havna enda lenger bak i køen. Men så lanserte Nasjonalbiblioteket i går ei "avissky", som et eksempel på at ting lar seg gjennomføre. Og samtidig proklamerte Kopinors direktør, av alle, at biblioteket, nærmere bestemt Bokhylla.no, påvirker boksalget positivt. Så da ble det ingen dårlig bibliotekuke likevel.

Les mer herLes mer her

21.03.2011E‑bokrevolusjonen – suksess for bestselgerne, igjengoogle ebookstore ingress
I nummer 2 av Bibliotekforum 2011 er e-boka igjen et tema. Her skriver Bjørn Ingvaldsen, forfatter og redaktør hos Norske barne- og ungdomsbokforfattere, blant annet at "fra mitt ståsted kan vi godt hoppe over hele E-boka i ganske mange år framover". I en annen artikkel er Anders Ericson urolig for faglitteraturens bredde i elektronisk form.

Les mer herLes mer her

10.10.2010Endelig norske e-bøker? Kjartan Vevle medforfatter av strategisk notatvevle 2010
NBF-veven kan i dag offentliggjøre et notat der tre sentrale personer i Litteratur-Norge skisserer en løsning for norsk e-bokdistribusjon, der ikke bare forfatterne og forlaga, men også biblioteksektoren er en viktig part. - Det lille norske markedet krever at vi ser salg og bibliotekutlån i sammenheng, sier Kjartan Vevle.

Les mer herLes mer her

13.10.2010Buskeruds e-bokprosjekt upåvirka av sentralt initiativdag erlend lohne mohn 2
Mandag skreiv vi på NBF-veven om e-boknotatet fra tre sentrale personer i bokbransjen og forfatter- og bibliotekmiljøene. Samtidig er det like før oppstarten på det første prosjektet med virkelig e-bokutlån i norske bibliotek. Lederen av dette, Dag Erlend Lohne Mohn ved Buskerud fylkesbibliotek, ser ingen grunn til utsette sine planer: - Nå er det klokt å få ting ut.

Les mer herLes mer her

29.07.2010E-boka - slutten på biblioteket som litteraturformidler?ebokrapport juli2010
I en bredt anlagt rapport denne uka forbereder sentrale bibliotekledere i USA seg på at e-boka kan bety slutten på biblioteket som betydelig informasjons- og litteraturformidler. Skal det unngås, må man opprette en nasjonal innkjøpspool for e-bøker og forhandle fram mye bedre vilkår for utlån av dette mediet, heter det i rapporten.

Les mer herLes mer her

03.06.2010Bibliotek i Rogaland vil ikke vente lenger på norske e‑bøker. Gjør avtale med amerikansk leverandør.ebokleser
1. juni inviterte Stavanger bibliotek naboene på Jæren til samarbeid om import av engelskspråklige e‑bøker. – Vi ser ingen løsning i nær framtid for de norske e‑bøkene, sier avdelingsleder Sissel Dahle til NBF-veven. - Derfor begynner vi med de engelske.

Les mer herLes mer her

25.05.2010- Utlån av e-bøker i bibliotek fremmer boksalgetebokleser
OverDrive Inc., USAs og verdens største distributør av e-bøker til bibliotek, oppsummerer nå sine erfaringer med e-bøker i et "white paper". Konklusjonen er klar: Bibliotekutlån betyr gratis reklame for e-bøker i stor skala. - Dette bekrefter noe vi alltid har trodd, sier Norsk Bibliotekforenings leder, Svein Arne Tinnesand.

Les mer herLes mer her

01.06.2010Undersøkelse ved britiske universitet: Bibliotekutlån av e-bøker kan redde et skrantende lærebokmarkedebokleser
Universitetskonsortiet JISC har nylig oppsummert et forsøk med bruk av e-bøker blant studenter, der de slår fast at den elektroniske læreboka ikke overflødiggjør den trykte boka, men er et supplement. Bibliotekas økende kjøp av e-bøker kan dermed kompensere for den synkende omsetninga av studielitteratur.

Les mer herLes mer her

08.10.2009E-bøker og fagbibliotek
Elektronisk litteratur et et satsningsområde for fag- og forskningsbibliotek. Spesielt har tidsskrifter på elektronisk form blitt en stor suksess. Mange satser også på elektroniske bøker, og der er erfaringene mer blandet.
Av førstebibliotekart Even Hartmann Flood, UBiT

Les mer herLes mer her

14.03.2010- E-bøker som bibliotektilbud - Kom i gang!bibliotekforum hode 2010
Dette sier Norsk Bibliotekforenings generalsekretær Tore Kristian Andersen i Bibliotekforum nr. 2, som akkurat er nådd NBF-medlemmer og abonnenter pr. post. Ellers rommer dette ekstra omfangsrike nummeret mye relevant stoff til Det 72. norske bibliotekmøte på Hamar denne uka, samt NBFs lederkandidat Svein Arne Tinnesands samtidshistoriske oversyn: "Ti år mot samme mål? Statlig bibliotekpolitikk 1999-2009"

Les mer herLes mer her

26.04.2010- Bokbransje og bibliotek må sammen utforme e-bok-økonomienebøker elib
Dagskonferansen om e-bøker i Stockholm fredag viste at det ikke bare er i Norge at både bokbransjen og biblioteka fortsatt er i prøve-og-feile-fasen. Men skjer det ikke noe snart, kan kanskje internasjonale bibliotekleverandører av e-materiale ta innersvingen på alle.

Les mer herLes mer her