NBF Bibliotekforum

Bibliotekmeldinga


25.11.2010Bibliotekutvikling blir sekretariatoppgave i NBmoe skarstein 2010
Flyttinga av statens utviklingsoppgaver for folkebibliotek fra ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket er i disse dager fullført som en svært lukka intern prosess. NBF-veven har likevel sikra seg et visst innblikk og kan fortelle at generell bibliotekutvikling ikke engang blir en egen avdeling ved NB, men et sekretariat med tre ansatte. Nasjonalbibliotekaren mener likevel at langt flere enn de overførte nå vil bli involvert i utviklingsarbeid overfor andre bibliotek.

Les mer herLes mer her

14.11.2009kd krever medinnflytelse
I et brev til Kulturdepartementet 16. oktober krever Kunnskapsdepartementet at de ”trekkes inn i vurderingene av hensiktsmessigheten av ulike alternativer knyttet til organisering av nasjonale funksjoner på bibliotekfeltet”

Les mer herLes mer her

05.11.2009bsvarlogo m tittel2
I et leserinnlegg i Aftenposten i dag stiller professor Ragnar Audunson og NBF-leder Anne Hustad fem spørsmål til kulturminister Anniken Huitfeldt. Ett går på framtida til de digitale dugnadstjenestene som Biblioteksvar.no, som nå mister statsstøtta

Les mer herLes mer her

02.11.2009tinnesand
Under Norsk Bibliotekforenings årlige Kontaktmøte ga Svein Arne Tinnesand klar beskjed: - Mener vi det er feil prioritering å bruke hele 23 millioner av ”Bibliotekløftet” på Nasjonalbibliotekets digitalisering, så må vi si det!

Les mer herLes mer her

16.10.2009Fra budsjettvinner til -taper over nattagiske I WANT
Mysteriet "Hva mener egentlig Giske om folkebibliotekets skjebne i statsbudsjettet" fortsetter å engasjere. I Aftenposten i dag forsøker NBF-leder Anne Hustad seg på en forklaring - og et håp

Les mer herLes mer her

14.10.2009Biblioteksvik eller en beskjeden oppstart?giske okt09 2
Det store spørsmålet i folkebibliotekkretser etter gårsdagens statsbudsjett er om de fattigslige tre millionene til bibliotekutvikling blir nivået framover eller om det bare er en beskjeden oppstart. Norsk Bibliotekforening håper intenst på det siste, mens kulturministeren sjøl i beste fall er uklar, i verste fall tilfreds med nivået

Les mer herLes mer her

15.06.2009May Hansen (SV): - Biblioteka skal bli viktigere i Soria Moriamay hansen bergen
Saksordføreren for Bibliotekmeldinga mener ubeskjedent at Stortingets kulturkomité og særlig de rødgrønne representantene har gjort et svært solid arbeid. De har ei omfattende ”verktøykasse” klar for et bibliotekløft, både lovskjerping, statsbudsjett, Kulturløftet II og Soria Moria. NBF-veven møtte henne tre dager før plenumsdebatten 16. juni

Les mer herLes mer her

12.06.2009SV tar saka: Vil sikre enighet på Tinget om nasjonale lisenser for vitenskapelig materialemay lena2
I innstillinga om Forskingsmeldinga i dag ble det åpenbart at utdannings- og kulturkomiteene ikke har vært helt samkjørte. Sistnevnte går inn for ei helt ny, statlig lisensordning, mens de førstnevnte går for abonnementskonsortier som i dag. Men SV-erne May Hansen og Lena Jensen vil sørge for full enighet innen stortingsbehandlinga, i alle fall i det rødgrønne flertallet

Les mer herLes mer her

11.06.2009Trine Skei Grande (V): - Bibliotekmeldinga ikke verdt å vente på!skei grande
I gårsdagens innstilling til Bibliotekmeldinga var regjeringsaspirantene fra Sentrum-Høyre svært skarpe i særmerknadene sine. Venstres Trine Skei Grande innrømmer overfor NBF-veven at hun hadde problemer med å holde seg til den språklige etiketten. Men hva kan vi nå vente oss fra V, Krf. og H?

Les mer herLes mer her

10.06.2009Kulturkomiteen om Bibliotekmeldinga: Borgerlige repeterer fagmiljøets kritikkstortinget rødblå
Med unntak av kampen om gratisprinsippet i 1985 har det knapt vært uenighet om norsk bibliotekpolitikk på Stortinget. Etter gårsdagens innstilling fra kulturkomiteen ligger det likevel an til debatt om enkelte viktige spørsmål 16. juni. Og kan bibliotek faktisk bli et tema i høstens valgkamp?

Les mer herLes mer her